poniedziałek 20/03/2023

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC 2023 – TYDZIEŃ 11

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Przekazano do Wykonawcy informację odnośnie braku uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu, branża drogowa, Tom: Projekt Stałej Organizacji Ruchu – rew. 4.0;
  • Otrzymano od Wykonawcy przedmiary do Projektów Technicznych i Projektów Wykonawczych – Branża: Drogowa, Projekt Stałej Organizacji Ruchu, Odwodnienie Drogi, Melioracje;
  • Wykonawca złożył do Wód Polskich uzupełnienie do operatu wodnoprawnego – dotyczącego mostu i przepustów tymczasowych;
  • Przekazano do Wykonawcy informację o zatwierdzeniu Projektu Technicznego, branża Melioracje, Tom VI Melioracje – rew. 2.0. oraz Projektu Wykonawczego, branża Melioracje, Tom V Melioracje rew. 2.0;
  • Otrzymano od Wykonawcy ustosunkowanie się do uwag dotyczących STWiORB D.04.05.00 v01;
  • Otrzymano od Wykonawcy ustosunkowanie się do uwag dotyczących STWiORB D.04.02.02Av03;
  • Otrzymano od Wykonawcy do przeglądu i zatwierdzenia STWiORB D.03.05.01 – Zbiorniki Retencyjne i Zbiornik Zastępczy dla płazów;
  • Otrzymano od Wykonawcy korektę wyceny obejmującą konieczność budowy drogi P14 – wniosek o wprowadzenie robót dodatkowych do Kontraktu.