wtorek 04/04/2023

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC/KWIECIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 13

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Otrzymano od Wykonawcy aktualizację wniosku dotyczącego placu składowego i akceptacji dla nowego miejsca składowania materiałów;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt technologiczny instalacji drenów pionowych VD w km 35+230-35+300 oraz projekt technologiczny wzmocnienia podłoża w technologii kolumn MSC od km 34+680 do km 34+730 (dojazd do obiektu MS PZDsz-88);
  • Otrzymano od Wykonawcy odpowiedzi do uwag dotyczących Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu;
  • Przekazano do Wykonawcy Pismo dotyczące uwag do Projektu Technicznego – branża: Wielobranżowa Tom: IVa/2 Budowa zbiorników retencyjnych – rewizja 2.0 oraz do Projektu Wykonawczego – branża Wielobranżowa Tom: III/2 Budowa zbiorników retencyjnych;
  • Otrzymano od Wykonawcy Wniosek o Zatwierdzenie PZJ/BM/005/D/rev.00 „Rozpoznanie saperskie terenów pod kątem występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych”
  • Otrzymano od Wykonawcy do przeglądu i zatwierdzenia STWiORB: D.01.02.01A v02, D04.07.01 v02, D.02.01.01N v00, D.03.01.02 v.00,
    D.03.01.01A v00, D.05.03.08 v00.