poniedziałek 17/10/2022

PRACE PROJEKTOWE – PAŹDZIERNIK 2022 – TYDZIEŃ 41

 • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
 • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
 • Otrzymano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt Budowlany Techniczny dla kolejnych branż: Branża Teletechniczna Tom: VIIIa/1 Przebudowa sieci teletechnicznych, Tom: VIIIa/2 Budowa kanału technologicznego;
 • Otrzymano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt Wykonawczy  dla kolejnych branż: Branża teletechniczna Tom: VII/4 Budowa kanału technologicznego;
 • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny i Wykonawczy dla pozostałych branż;
 • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy drogi;
 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do KSZR;
 • Rozmowy z Nadleśnictwem Nurzec celem uzgodnienia przekazanego porozumienia dot. usunięcia drzew z terenów Lasów Państwowych;
 • Analizowano stanowisko Inżyniera w sprawie badań rdzeniowanych i dodatkowych;
 • Przygotowywanie korekty do ROOŚ;
 • Przedłożono odpowiedź na pismo Inżyniera stanowiące Powiadomienie o Roszczeniu Zamawiającego nr 1.