poniedziałek 31/10/2022

PRACE PROJEKTOWE – PAŹDZIERNIK 2022 – TYDZIEŃ 43

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Przekazano do Inżyniera, porozumienia zawarte z zarządcami dróg według WK 4.15;
  • Wykonawca przekazał pismo z propozycją dot. pkt 24 Wezwania – propozycja budowy przejść górnych – Inżynier przekazał uzgodnienie propozycji – odpowiedź;
  • Przekazano do Inżyniera Dokumentację dotyczącą Badań Podłoża Gruntowego – rewizja 3;
  • Wysłano do Inżyniera wniosek o zatwierdzenie STWiORB, dotyczący melioracji wodnych;
  • Przekazano do Inżyniera Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego rewizja 1 – Branża Sanitarna;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Przygotowano ostateczną wersję KSZR – oczekiwanie na podpisanie uzgodnienia styków S19;
  • Analizowano stanowisko Inżyniera w sprawie badań rdzeniowanych i dodatkowych.