poniedziałek 24/10/2022

PRACE PROJEKTOWE – PAŹDZIERNIK 2022 – TYDZIEŃ 42

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano wezwanie do RDOŚ do przedłożenia wyjaśnień w związku z prowadzonym postepowaniem ZRID, przygotowywano odpowiedź;
  • Przekazano do Inżyniera do przeglądu i zatwierdzenia Projekt Techniczny oraz Projekt Wykonawczy w zakresie branży drogowej;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny i Wykonawczy dla branży mostowej, wzmocnień podłoży gruntowych, zieleni – nasadzenia oraz zbiorników;
  • Przekazano do Inżyniera do zatwierdzenia STWiORB-y w zakresie branży drogowej;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy drogi;
  • Przekazano do Inżyniera odpowiedź na jego uwagi dotyczące KSZR oraz przygotowywano ostateczną wersję KSZR;
  • Przedłożenie wniosku o wprowadzenie robót dodatkowych do kontraktu – Konieczność wykonania nawierzchni asfaltowej na odc. 25m mijanki w ciągu jezdni dodatkowych;
  • Analizowano stanowisko Inżyniera w sprawie badań rdzeniowanych i dodatkowych.