poniedziałek 07/11/2022

PRACE PROJEKTOWE – PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2022 – TYDZIEŃ 44

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Przekazano odpowiedź do Urzędu Wojewódzkiego ws. działki 529;
  • Inżynier otrzymał od Wykonawcy projekt porozumienia z lasami państwowymi z uwzględnieniem uwag z Nadleśnictwa;
  • Inżynier otrzymał od Wykonawcy wniosek o wprowadzenie Robót Dodatkowych do Kontraktu – Dodatkowy przejazd awaryjny i wjazd awaryjny – km 33+750;
  • Przekazano do zaopiniowania Tymczasową Organizację Ruchu do obiektów : WD75, WD85, WD87 oraz zamknięcie dróg gminnych nr 108444B i 108754B;
  • Przekazano do RDOŚ odpowiedzi na Wezwanie wraz z poprawionym Raportem OOŚ;
  • Przygotowano ostateczną wersję KSZR – oczekiwanie na podpisanie uzgodnienia styków Drogi S19;
  • Wykonawca analizuje stanowisko Inżyniera w sprawie badań rdzeniowanych i dodatkowych.