wtorek 16/08/2022

PRACE PROJEKTOWE – SIERPIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 32

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół ZOPI zawierający ustalenia ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA Białystok przy udziale Zarządcy Drogi, Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera;
  • Oczekiwano na akceptację sprzętu do wykonania badań rdzeniowych;
  • Oczekiwano na akceptację planu badań uzupełniających, mających stanowić uzupełnienie do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
  • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
  • Wprowadzano uwagi do KSZR;
  • Oczekiwano na uzgodnienie części tech. – bud. PDR przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Złożono Projekty Wykonawcze dla kolizji teletechnicznych oraz wod-kan do gestorów.