poniedziałek 05/09/2022

PRACE PROJEKTOWE – SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 35

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół z ZOPI odbytego w dniu 12.05.2022 r. i ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA Białystok przy udziale Zarządcy Drogi, Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID, otrzymano zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przekazaniu Raportu oddziaływania na RDOŚ;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
  • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
  • Wysłano pismo do Wykonawcy w sprawie wykonania badań rdzeniowych i badań uzupełniających;
  • Oczekiwano na akceptację planu badań uzupełniających, mających stanowić uzupełnienie do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.