wtorek 11/01/2022

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ 2022 – TYDZIEŃ 01

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej – praca na materiale archiwalnym
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Kontynuowanie prac nad PSOR, KSZR i częścią techniczno-budowlaną PDR
  • Kontynuowanie prac nad operatami wodno-prawnymi
  • Kontynuowanie prac nad materiałem dla ZUDP
  • Kontynuowanie badań podłoża gruntowego na podstawie na podstawie PGB
  • inwentaryzacja drzew w projektowanych liniach rozgraniczających