wtorek 18/01/2022

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ 2022 – TYDZIEŃ 02

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ – praca na materiale archiwalnym
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Kontynuowanie prac nad PSOR, KSZR i częścią techniczno-budowlaną PDR
  • Kontynuowanie prac nad operatami wodno-prawnymi
  • Kontynuowanie prac nad materiałem dla ZUDP
  • Kontynuowanie badań podłoża gruntowego na podstawie na podstawie PGB
  • Wysłanie Planu Działań Ratowniczych do uzgodnienia do Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
  • Złożono Powiadomienie o Roszczeniu nr 29 dotyczące Zmian w przepisach Prawa (Dz. U. 2021, poz. 2348, Dz. U. 2021, poz. 2376, Dz. U. 2021, poz. 2454, M.P. 2021 poz. 1182, Dz. U. 2022, poz. 32)