wtorek 25/01/2022

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ 2022 – TYDZIEŃ 03

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ – praca na materiale archiwalnym
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Kontynuowanie prac nad PSOR, KSZR i częścią techniczno-budowlaną PDR
  • Kontynuowanie prac nad operatami wodno-prawnymi
  • Kontynuowanie prac nad materiałem dla ZUDP
  • Kontynuowanie badań podłoża gruntowego na podstawie na podstawie PGB
  • Wystąpiono do Spółki Wodnej Biele o uzgodnienie przebudowy urządzeń melioracyjnych
  • Wystąpiono do Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o uzgodnienie rozwiązań projektowych w zakresie przejść przez wody płynące
  • Wystąpiono do Gestorów kolizji o uzgodnienie ich przebudowy