wtorek 01/02/2022

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ 2022 – TYDZIEŃ 04

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ;
  • Kontynuacja prac nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu (PSOR), Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem (KSZR) i częścią techniczno-budowlaną Planu Działań Ratowniczych (PDR);
  • Przekazanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do weryfikacji;
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno-prawnymi;
  • Kontynuacja wykonywania badań podłoża gruntowego na podstawie Programu Badań Geotechnicznych (PBG);
  • Uzyskanie uzgodnień przebudowy urządzeń melioracyjnych od Spółki Wodnej Biele;
  • Uzyskanie uzgodnienia oświetlenia na terenie gminy Dziadkowice;
  • Przekazanie do uzgodnienia projekt porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.