poniedziałek 09/01/2023

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ 2023 – TYDZIEŃ 01

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy drogi.