poniedziałek 30/01/2023

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ 2023 – TYDZIEŃ 04

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Wykonawczy, Branża Teletechniczna, Tom: VII/5 Budowa Kabli OTK;
  • Otrzymano od Wykonawcy Zatwierdzone Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu w branży drogowej;
  • Otrzymano od Wykonawcy STWiORB z zakresu branży drogowej.