wtorek 27/09/2022

PRACE PROJEKTOWE – WRZESIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 38

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
  • Przekazano do Inżyniera do przeglądu i zatwierdzenia Projekty Techniczne i Projekty Wykonawcze dla budowy kanalizacji deszczowej, budowy i rozbiórki sieci wodociągowej, branży melioracyjnej, oraz w zakresie branży elektroenergetycznej : budowy oświetlenia drogowego oraz budowy zasilania;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny oraz Wykonawczy w pozostałych branżach;
  • Oczekiwano na finalne stanowisko Inżyniera w sprawie badań rdzeniowanych;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Oczekiwano na uzgodnienie KSZR.