wtorek 11/10/2022

PRACE PROJEKTOWE – PAŹDZIERNIK 2022 – TYDZIEŃ 40

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Przekazano do Inżyniera do przeglądu i zatwierdzenia Projekt Budowlany Techniczny i Wykonawczy dla kolejnych branż: kolizje telekomunikacyjne;
  • Przekazano do Inżyniera do przeglądu i zatwierdzenia STWiORB – przebudowy kolizji telekomunikacyjnych i budowa kanału technologicznego;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny i Wykonawczy dla pozostałych branż;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy drogi;
  • Oczekiwano na uzgodnienie KSZR;
  • Skontaktowano się z Nadleśnictwem Nurzec celem uzgodnienia wzoru porozumienia dot. usunięcia drzew z terenów Lasów Państwowych przekazanego w dniu 22.09.2022 r. Wytyczono w terenie zakres wycinki dla Lasów Państwowych.