poniedziałek 25/09/2023

PRACE PROJEKTOWE – WRZESIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 38

 • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.
 • Realizowano prace projektowe z wykorzystaniem BIM [tworzenie modeli informacyjnych].
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Prawie budowlanym przez osoby skierowane do realizacji zamówienia i pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi następujące STWiORBy:
 • D.04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – rev.04
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi następujące PZJ:
 • PZJ/BM/023/D/rev.01 – D.07.02.02 – Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrażowe i hektometrowe
 • PZJ/BM/024/D/rev.01 – D.03.01.02 – Przepusty stalowe
 • PZJ/BM/031/D/rev.01 – M.15.02.00 – Izolacja gruba
 • PZJ/BM/033/D/rev.01 – D.03.01.03A – Przepusty z HDPE
 • PZJ/BM/063/D/rev.00 – D.08.01.01 – Krawężniki betonowe
 • PZJ/BM/065/D/rev.00 – D.05.03.05A – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi następujące Projekty technologiczne:
 • PT/BM/001/rev/00 – D.02.00.01 – Roboty ziemne
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi wniosek o zatwierdzenie laboratorium:
 • LAB/BM/002/rev.01 DM.00.00.00 – Laboratorium TPA Bielsk Podlaski
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi 15 wniosków materiałowych.
 • Prowadzono prace związane z budową tymczasowej wytwórni mas bitumicznych.