wtorek 04/10/2022

PRACE PROJEKTOWE – WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2022 – TYDZIEŃ 39

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Przekazano do Inżyniera do przeglądu i zatwierdzenia Projekty Techniczne i Projekty Wykonawcze dla kolejnych branż: przepusty ekologiczne oraz zieleń (wycinka);
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny oraz Wykonawczy w pozostałych branżach;
  • Oczekiwano na finalne stanowisko Inżyniera w sprawie badań rdzeniowanych;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Oczekiwano na uzgodnienie KSZR.