poniedziałek 27/12/2021

Prace projektowe-Grudzień 2021-tydzień 51

1.Kontynuowano inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ – pracowano na materiale archiwalnym.

2.Kontynuowano pracę projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego.