poniedziałek 03/01/2022

Prace projektowe-Grudzień 2021-tydzień 52

1.kontynuowano inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ – pracowano na materiale archiwalnym.

2.Kontynuowano pracę projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego.