poniedziałek 26/12/2022

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 51

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.