poniedziałek 19/12/2022

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 50

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Tymczasowej Organizacji Ruchu dotyczące TOR na czasu budowy obiektów: WD99 i WD-100 – 200668-3.1-06; WD102-200668-3.1-07;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projektów Wykonawczych z zakresu branży mostowej – Tom III – Obiekty Inżynierskie – 8 szt.