poniedziałek 02/01/2023

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 52

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Wykonawcze TOM III Obiekty Inżynierskie (KEP) oraz Dokumenty Wykonawcy – STWiORB;
  • Otrzymano od Wykonawcy Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Techniczne  Tom Xa – Szata Roślinna i Projekt Wykonawczy Tom IX/2 – Szata Roślinna.