poniedziałek 06/12/2021

Prace projektowe-Grudzień 2021-tydzień 48

1.Kontynuowano inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ.

2.Kontynuowano pracę projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego.