środa 20/04/2022

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 15

 • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ;
 • Kontynuacja prac nad podziałami nieruchomości;
 • Wykonanie Dokumentacji badań podłoża gruntowego;
 • Wprowadzenie zmian / poprawek do materiałów na ZOPI – Projekt Budowlany oraz PSOR – przekazano do Inżyniera;
 • Wysłanie pisma ponaglającego do powiatu Bielskiego o przyśpieszenie scalania działek;
 • Planowane przekazanie PSOR do Zarządcy drogi / GDDKiA Białystok celem zatwierdzenia wstrzymano do czasu ostatecznej akceptacji PSOR przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
 • Przygotowane materiały do Audytu BRD wstrzymano do czasu zatwierdzenia PSOR przez Inżyniera i zamawiającego;
 • Wysłanie uwag Inżyniera i otrzymanie odpowiedzi do operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnoprawnych związanych z drogą i usługę – OPW-2;
 • Wysłanie uwag Inżyniera do przesłanej przez Wykonawcę Analizy zjazdów dnia. 18.03.2022 r.;
 • Otrzymanie pisma PGE dot. nowej kolizji w km 36+175.