poniedziałek 10/04/2023

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 14

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Otrzymanie od inżyniera pisma dotyczącego uwag odnośnie Projektów Wykonawczych i Projektów Technicznych dal obiektów inżynierskich w branży mostowej.

4.Otrzymanie od inżyniera pisma dotyczącego uwag odnośnie Projektu Technicznego, branża drogowa Tom. IIa Branża Drogowa (rewizja 3.0) oraz Projektu Wykonawczego branża drogowa, Tom I Branża Drogowa (rewizja 3.0)