piątek 05/05/2023

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 18

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3. Inżynier pismem ECM.03.33.01.590.2023.SSZ poinformował Wykonawcę, że nie wnosi uwag do Projektu Technologicznego wzmocnień podłoża w technologii kolumn MSC od km 34+680 do km 34+730 (dojazd do obiektu MS PZDsz-88).

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_JBa_002011 przekazał do Kierownika Projektu plan płatności na kolejne trzy miesiące.

5.Wykonawca pismem S19BM_JK_JK_002051 przekazał do Inżyniera korespondencję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dotyczącą uzgodnień do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

6.Prowadzono prace związane z przygotowaniem placów składowych.

7.Prowadzenie dostaw kruszyw na plac składowy.