poniedziałek 01/08/2022

PRACE PROJEKTOWE – LIPIEC 2022 – TYDZIEŃ 30

 • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół ZOPI zawierający ustalenia ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA o/Białystok przy udziale Zarządcy Drogi, Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy;
 • Przygotowanie planu badań uzupełniających, mających stanowić uzupełnienie do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
 • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
 • Odpowiedziano na postanowienie Urzędu Wojewódzkiego;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
 • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
 • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
 • Wprowadzano uwagi do KSZR;
 • Oczekiwano na uzgodnienie części tech. – bud. PDR przez Inżyniera/Zamawiającego;
 • Przygotowywano odpowiedzi na uwagi Inżyniera do złożonego w Urzędzie Wojewódzkim Projektu Budowlanego;
 • Odbyto spotkanie z udziałem Wykonawcy i Inżyniera w sprawie wprowadzenia na kontrakt jezdni dodatkowej P14 nieujętej w PFU;
 • Inżynier przekazał Wykonawcy porozumienia pomiędzy GDDKiA a Nadleśnictwem Bielsk Podlaski i Nurzec dot. budek lęgowych.