poniedziałek 10/07/2023

PRACE PROJEKTOWE – Lipiec 2023 – TYDZIEŃ 27

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_JBa_002411 z dn. 03.07.2023r. przekazał Inżynierowi kompletne Projekty Wykonawcze [Tomy: II/2, VIII, IX/1, IX/2] w wersji papierowej celem opieczętowania, ich do realizacji.

4.Pismem S19BM_JK_KKo_002419 z dn. 03.07.2023r. Wykonawca przekazał Inżynierowi Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku [znak WPN.6401.176.2023.DO] zezwalającą na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec dziko występujących zwierząt objętych ochroną