poniedziałek 24/07/2023

PRACE PROJEKTOWE – Lipiec 2023 – TYDZIEŃ 29

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_KK_002551 z dn. 17.07.2023r. przekazał Inżynierowi Postanowienie  WOOŚ.4222.3.2022.PL z dn. 13.07.2023r. wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, uzgadniające realizację przedsięwzięcia.

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_KK_002553 z dn. 17.07.2023 przekazał Inżynierowi celem zatwierdzenia Czasową Organizację Ruchu dotyczącą dopuszczenia ruchu przez Obiekty Inżynierskie, znajdujące się poprzecznie do drogi S19 wraz z dojazdami.