poniedziałek 31/07/2023

PRACE PROJEKTOWE – Lipiec 2023 – TYDZIEŃ 30

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_MGa_002638 z dn. 27.07.2023r. przekazał Zamawiającemu komplet warunków przyłączeniowych przekazanych przez PGE Dystrybucja S.A.