poniedziałek 15/11/2021

Prace projektowe-Listopad 2021-tydzień 45

1.Realizacja prac związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych ( zarejestrowano mapę w ośrodkach )

2.Realizacja inwentaryzacji przyrodniczej.