poniedziałek 22/11/2021

Prace projektowe-Listopad 2021-tydzień 46

1.Przekazano mapę do celów projektowych do zatwierdzenia inżyniera kontraktu.

2.Kontynuowano inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ