poniedziałek 21/02/2022

PRACE PROJEKTOWE – LUTY 2022 – TYDZIEŃ 07

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego,
  • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ,
  • Przygotowanie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) i Planu Działań Ratowniczych (PDR) do przekazania do Inżyniera Kontraktu,
  • Spotkanie z Inżynierem i Zamawiającym celem omówienia KSZR i uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno-prawnymi,
  • Realizacja prac kameralnych i badań laboratoryjnych dot. geotechniki,
  • Kontynuacja prac nad materiałem dla ZUDP,
  • Kontynuacja Uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami,
  • Otrzymanie uzgodnienia ZGK Dziadkowice dot. Sieci wodociągowej;