wtorek 01/03/2022

PRACE PROJEKTOWE – LUTY 2022 – TYDZIEŃ 08

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego, przygotowanie do przekazania na ZOPI,
  • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ, przygotowanie do przekazania na ZOPI,
  • Przygotowanie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) i Planu Działań Ratowniczych (PDR) i wniosku do przekazania do Inżyniera Kontraktu o przekazanie cz. operacyjnej PDR,
  • Przekazanie Planu Zagospodarowania Terenu (PZT) / Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) z Inżynierem i Zamawiającym,
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno-prawnymi,
  • Realizacja prac kameralnych i badań laboratoryjnych dot. geotechniki,
  • Kontynuacja prac nad materiałem dla ZUDP,
  • Kontynuacja Uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami,
  • Otrzymanie uzgodnienia Orange i PSI dot. sieci teletechnicznych;