wtorek 08/03/2022

PRACE PROJEKTOWE – LUTY/MARZEC 2022 – TYDZIEŃ 09

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego, przygotowanie do przekazania na ZOPI;
  • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ, przygotowanie do przekazania na ZOPI;
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno – prawnymi;
  • Realizacja prac kameralnych i badania laboratoryjne dot. geotechniki;
  • Kontynuacja prac nad materiałem dla ZUDP;
  • Kontynuacja uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami;
  • Uzgodnienie przebudowy nN, SN z PGE.