poniedziałek 13/02/2023

PRACE PROJEKTOWE – LUTY 2023 – TYDZIEŃ 06

 • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego;
 • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
 • Akceptacja Warunkowa wniosku o zatwierdzenie Laboratorium oraz Programu Zapewnienia Jakości Laboratorium;
 • Wykonawca odniósł się do uwag Inżyniera odnośnie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ D-M.00.00.00v02);
 • Przekazano do Wykonawcy uwagi odnośnie Projektu Technicznego Stałej Organizacji Ruchu;
 • Przekazano do Wykonawcy uwagi odnośnie Projektów Wykonawczych i Projektów Technicznych w branży Mostowej;
 • Prowadzono prace związane z przygotowaniem placów składowych:
  • Sprzęt: Ładowarka (LD107), koparka gąsienicowa (KG125), koparka kołowa (KK123), spycharka (SP466), beczka + szczotka;
 • Prowadzenie dostaw kruszyw na plac składowy:
  • Transport: ciągnik siodłowy 8-20 szt., samochody czteroosiowe 0-8 szt.