poniedziałek 27/02/2023

PRACE PROJEKTOWE – LUTY 2023 – TYDZIEŃ 08

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Prowadzono prace związane z przygotowaniem placów składowych.

4.Prowadzenie dostaw kruszyw na plac składowy.