poniedziałek 30/05/2022

PRACE PROJEKTOWE – MAJ 2022 – TYDZIEŃ 21

 • Kontynuowano prace projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuowano pracę nad Raportem Ponownej OOŚ;
 • Oczekiwano na nadani klauzuli dla podziałów złożonych do PODGiK Bielsk Podlaski;
 • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji badań podłoża gruntowego przez Inżyniera;
 • Oczekiwano na wyniki Audytu BRD;
 • Oczekiwano na akceptację propozycji lokalizacji dodatkowych odwiertów rdzeniowych;
 • Oczekiwano na zatwierdzenie / uzgodnienie Raportu OOŚ przez Centralę GDDKiA, otrzymano uwagi do Raportu;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji wodnoprawnych przez Wody Polskie, otrzymano ponowne wezwania;
 • Oczekiwano na uzgodnienie styku odcinków od Wykonawcy S19 Malewice Chlebczyn, ponad 30 dni;
 • Otrzymano uwagi do Projektu Budowlanego dot. odwodnienia dróg, przygotowano odpowiedź;
 • Przygotowywano wniosek o ZRID wraz z załącznikami.