poniedziałek 15/05/2023

PRACE PROJEKTOWE – MAJ 2023 – TYDZIEŃ 19

  • Oczekiwanie na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego;
  • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Roszczenie nr 66 dot. możliwości wzrostu kosztów wykonania zamówienia nieujętych w Ofercie Wykonawcy oraz niedotrzymaniem Czasu na Ukończenie i terminów Kamieni Milowych;
  • Otrzymano od Wykonawcy korespondencję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) dot. uzgodnień do Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na środowisko;
  • Otrzymano od Wykonawcy wnioski o zatwierdzenie materiałów ZM/BM/005/D/rev.00, ZM/BM/0004/D/rev.00, ZM/BM/0001/D/rev.01.