poniedziałek 22/05/2023

PRACE PROJEKTOWE – MAJ 2023 – TYDZIEŃ 20

  1. Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.
  2. Otrzymano od Wykonawcy trzy komplety załączników do Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Nurzec.
  3. Otrzymano do Wykonawcy Projekt Technologiczny instalacji drenów pionowych VD w km 35+230 – 35+300 – rew. 01
  4.  Przekazano do  Wykonawcy uzupełnione stanowisko do uwag w zakresie Projektu Technicznego, branża drogowa, tom: IIa Branża Drogowa (rewizja 4.0) oraz Projektu Wykonawczego, branża Drogowa, tom: I branża drogowa (rewizja 4.0).
  5. Otrzymano od Wykonawcy korespondencję Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informującą, że strony postępowania mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz z dokumentacją sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
  6. Otrzymano od Wykonawcy decyzję o pozwoleniu na budowę dla wytwórni betonu.
  7. Otrzymano od Wykonawcy oryginały umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej do akceptacji i podpisu przez Zamawiającego.
  8. Otrzymano od Wykonawcy STWiORB:D.02.01.01N v01, D.020.01.01B v02, D.02.01.01D v02, D01.01.01O v01, M.22.01.01 v02, m20.02.02 V02, M.20.01.09 v02, M.20.01.02 v02, M19.01.05 v02, M16.02.01 v01, M19.01.01 v02, D.02.01.01K, v02, M.13.01.00 v01, D.03.01.03B v00, D.05.03.05A .
  9. Otrzymano od Wykonawcy wniosek o zatwierdzenie Technologii Robót PZJ/BM/006/D/rev.00 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.