poniedziałek 05/06/2023

PRACE PROJEKTOWE – Maj 2023 – TYDZIEŃ 22

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3. Wykonawca pismem S19BM_JK_WBo_002193 przekazał do Inżyniera Kontaktu raport z dodatku do dokumentacji badań podłoża gruntowego dla badań rdzeniowych.

4. Wykonawca pismem S19BM_JK_WBo_0002192  przekazał do Inżyniera projekty technologiczne dotyczące fundamentów palowych wraz z projektami próbnych obciążeń dla obiektów: MS/PZDdz-81, MS/PZDdz-88, MS/PZDdz-98, MS/PZDdz-100, MS/PZDdz-103.

5. Wykonawca pismem S19BM_JK_RRo_002209 przekazał do Inżyniera zaktualizowany wykaz zmian w związku z wydaniem przez GDOŚ decyzji zmieniającej postanowienia decyzji RDOŚ stanowiącej dokument wskazany w Wymaganiach Zamawiającego.

6. Wykonawca pismem S19BM_JK_RRo_002209 przekazał do Inżyniera zaktualizowany wykaz zmian w związku z wydaniem przez GDOŚ decyzji zmieniającej postanowienia decyzji RDOŚ stanowiącej dokument wskazany w Wymaganiach Zamawiającego.