poniedziałek 28/03/2022

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC 2022 – TYDZIEŃ 12

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
  • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ;
  • Realizacja prac kameralnych i badania laboratoryjne dot. geotechniki;
  • Kontynuowanie uzgadniania styków z sąsiednimi odcinkami;
  • Udział w spotkaniu dotyczącym PB i ROOŚ, przygotowanie stanowiska na uwagi zgłoszone przez Inżyniera;
  • Planowanie przekazania PSOR do Zarządcy Drogi / GDDKiA Białystok celem zatwierdzenia. Wstrzymano PSOR do czasu ostatecznej akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego;
  • Przygotowano materiały Audytu BRD – wstrzymano do czasu zatwierdzenia PSOR przez Inżyniera / Zamawiającego.