wtorek 28/03/2023

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC 2023 – TYDZIEŃ 12

  1. Wykonawca przekazał do Inżyniera STWiORB M.14.01.01
  2. Wykonawca przekazał do Inżyniera STWiORB M.14.02.01
  3. Wykonawca przekazał do Inżyniera STWiORB M.13.03.09
  4. Wykonawca przekazał do Inżyniera STWiORB M.12.02.01
  5. Wykonawca przekazał do Inżyniera STWiORB M.11.03.06