wtorek 29/03/2022

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC 2023 – TYDZIEŃ 12

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowalnego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Prowadzono prace związane z przygotowaniem placów składowych.

4.Prowadzenie dostaw kruszyw na plac składowy.