poniedziałek 04/04/2022

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC / KWIECIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 13

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
  • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ;
  • Realizacja prac kameralnych i badania laboratoryjne dot. geotechniki;
  • Kontynuowano uzgodnienia styków z odcinkiem Malewice – Chlebczyn;
  • Przygotowano materiały na ZOPI – Projekt Budowlany i Raport OOŚ po spotkaniu w STRABAG (PSOR, PB, ROOŚ);
  • Wprowadzenie zmian do PSOR i przekazanie do Inżyniera;
  • Planowanie przekazania PSOR do Zarządcy drogi / GDDKiA Białystok celem zatwierdzenia zostało wstrzymane do czasu ostatecznej akceptacji PSOR przez Inżyniera i Zamawiającego;
  • Planowanie przekazania materiału do Audytu BRD zostało wstrzymane do czasu ostatecznej akceptacji zatwierdzenia PSOR przez Inżyniera i Zamawiającego.