poniedziałek 29/08/2022

PRACE PROJEKTOWE – SIERPIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 34

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół z ZOPI odbytego w dn. 12.05.2022 r. i ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA Białystok przy udziale Zarządcy Drogi, Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID, przekazano autokorektę do UW dot. usunięcia czasowych zajęć dla dwóch rowów melioracyjnych;
  • Otrzymano pismo o braku uwag do części tech. -bud. PDR;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
  • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
  • Przekazano harmonogram wykonywania badań geotechnicznych;
  • Otrzymano odpowiedź Inżyniera na pisma Wykonawcy w sprawie wykonania badań rdzeniowych i pod zbiorniki;
  • Oczekiwano na akceptację planu badań uzupełniających, mających stanowić uzupełnienie do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
  • Przekazano rewizję uzgodnienia styku z odc. S19 Bielsk Podlaski – Boćki.