poniedziałek 14/08/2023

PRACE PROJEKTOWE – Sierpień 2023 – TYDZIEŃ 32

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_002728 z dn. 07.08.2023r. przekazał Inżynierowi podpisane umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE.

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_MRu_00277 z dn. 11.08.2023r. przekazał Inżynierowi rzeczowy zakres prac koniecznych do wykonania, związanych z przebudową kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi.