poniedziałek 21/08/2023

PRACE PROJEKTOWE – Sierpień 2023 – TYDZIEŃ 33

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_KKo_002810 z dn. 16.08.2023r. przekazał Inżynierowi Postanowienia RDOŚ w Białymstoku w sprawie WOOŚ.4222.3.2022.

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_RRo_002838 z dn. 18.08.2023r. złożył Inżynierowi wniosek o wprowadzenie Robót Dodatkowych do Kontraktu w związku ze zmiana wymagań dla obiektu mostowego MS/PZDsz-98 w skutek decyzji reformatoryjnej GDOŚ.