poniedziałek 04/09/2023

PRACE PROJEKTOWE – Sierpień 2023 – TYDZIEŃ 35

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_RRo_002891 z dn. 29.08.2023r. przekazał Inżynierowi wniosek o wprowadzenie do Kontraktu Robót Dodatkowych odnośnie zmian na Obiekcie Mostowym MS/PZDsz-103 wynikających z reformatoryjnej Decyzji GDOŚ, stanowiące zmianę w stosunku do wymagań Zamawiającego, opisanych w PFU na etapie przetargu.

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_RRo_Alw_KKo_002906 z dn. 31.08.2023r. przesłał Inżynierowi weryfikację wyceny  robót dodatkowych z zakresu wykonania drogi P14.